O festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu 

Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu je festivalem, který se již od roku 1993 každoročn
ě koná především na půdě města Javorník, zčásti města Jeseník a jejich okolí. Za tuto dobu se stal už nedílnou součástí kulturního  podzimu celého Jesenicka. Je také jedním z nejvýraznějších a nejvýznamnějších projektů realizovaných v rámci Olomouckého kraje a jeho existence tak jasně dokazuje, že čilý kulturní ruch se nevyhýbá ani jeho nejsevernějšímu regionu. Jeho každoroční realizaci zajišťuje  Sdružení  Karla Ditterse z Dittersdorfu.
   A tak se každý podzim již tradičn
ě nese v duchu barokní kultivovanosti, se kterou je Karel Ditters bezesporu úzce pojen a jehož tvorbě je vlastně celý festival primárně věnován. Ústřední myšlenkou celého festivalu je snaha prezentovat především klasickou hudbu na špičkové profesionální  úrovni a to všem obyvatelům našeho příhraničního regionu, stejně tak jako  odbornému publiku. Dittersovo jméno však není ve jméně festivalu pouze jen jakousi morálně-hudební regionální autoritou, naopak, každý ročník festivalu se skladby tohoto autora objevují v repertoáru mnoha hudebních těles, což je také jednou z vytyčených podmínek festivalu. Tou další je snaha otevřít festivalové pódium mladým a začínajícím interpretům, často jsou to laureáti Pražského jara či jiných soutěží. V neposlední řadě je to také snaha zvát, jak už je koneckonců uvedeno také v názvu festivalu, na festivalové dny hudebníky ze zahraničí, nebo alespoň hudební tělesa se zastoupením  zahraničních interpretů .
   Pokud nahlédneme do dlouhé historie festivalu, musím konstatovat, že všechny vytýčené  cíle jsou vždy bezezbytku spln
ěny...
  
   V roce 1993 se konal historicky první a to nultý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. Tradici zahajovacích koncertů v podání mnohačlených orchestrů zahájil v Kostele Nejsv
ětější Trojice v Javorníku Slezský komorní orchestr. Na nultý ročník zavítal ještě druhý početný soubor a to Moravský komorní orchestr. V prvním  ročníku se také zformovala tradice bohatého doprovodného programu festivalu, který čítal kupříkladu koncerty žáků jesenických ZUŠ, výstavy a odborné přednášky týkající se života Karla Ditterse, výtvarné výstavy i zábavné kulturní programy.
   Po prubířském roce 1993 přichází v dalším roce  na sv
ět již oficiální I. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu. Festival zahajuje Sukův komorní orchestr, na harfu hraje Jana Boušková, která se na půdě festivalu rozhodně neobjevuje naposledy. Rok 1994 přinesl i bohaté zahraniční zastoupení o které se postarala Patricia Goodson z USA a její výjimečný klavírní recitál v Klášterní kapli v Jeseníku. Dalším tuzemsko-zahraničním zástupcem byli Barbara Willi (SRN) na cembalo a Jan Škrdlík na violoncello. Celý festival zakončil svým charismatickým vystoupením Jiří Stivín, doprovázený zpěvem Magdaleny Kožené a cembalem Václava Uhlíře. Toto jak instrumentálně tak i humanisticky naprosto dokonalé vystoupení více než důstojně učinilo tečku za prvním rokem nově narozeného festivalu.
   Druhý ročník festivalu, který se již začal profilovat jako velice kvalitn
ě umělecky obsazená událost na Jesenicku, přináší opět velmi kvalitní hudební produkci. O zahájení festivalu se postaral Komorní Orchestr Bohuslava Martinů. Druhý ročník přinesl hned několik zvučných jmen zahraniční hudební scény. Na zámku Jánský Vrch rozezvučeli klavír a housle William Howard a Anthony Maewood z Anglie, Následovalo kvarteto města Brna, kterému hrál klavírní doprovod skvělý Francois Killian z Francie a celý festival uzavíralo Americké hornové kvarteto, které se svými aranžmá pro lesní roh vystupuje po celém světě.
   Rok 1996 op
ět přinesl velká jména a stejně tak zážitky. V Kláštěrní kapli v Jeseníku vystoupil fenoménální český houslista Václav Hudeček, později zde  také zahráli britští  Brindisi string qartet, a dokonce dvakrát vystoupil Německo-polský smyčcový orchestr mladých pod uměleckým vedením Wolfganga Schumanna. 
   V následujících letech se v
ěhlas a tradice Dittersova podzimního festivalu na Jesenicku stala již takřka samozřejmostí. Festival několikrát zahajoval Slezský komorní orchestr Ostrava, ale objevilo se i mnoho jiných. Namátkou kupříkladu Sukův komorní orchestr, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkův komorní orchestr či Schola Gregoriana Pragensis. Zajímavé bylo kupříkladu vystoupení Johna Anthony Calabreseho a Gabriely Olcese z Usa a Itálie v roce 1998.
   Rok 2000 ovládl J. S. Bach a jeho 250 výročí úmrtí, a i festival Karla Ditterse tento fakt velmi důstojn
ě připomenul varhanním koncertem Wladyslawa Szymańskieho v kostele sv. Mikuláše v Mikulovicích. V tomto roce také vstoupil do dramaturgie festivalu dirigent Petr Chromčák, a díky i jeho profesionálnímu náhledu se festival opět posunul o velký krok směrem kupředu. Nutno dodat, že osoba Petra Chromčáka se na festivalu objevuje s železnou pravidelností, kdy pod jeho vedením vystupuje Moravská filharmonie Olomouc na  tradičním zahajovacím koncertu celého festivalu.
   I Orientem byl políben festival a to ve svém 13. ročníku roku 2001, kdy s koncertem pro soprán, kontrabas a klavír přijela na zámek Jánský Vrch Nao Higano z Japonska.
   Rok 2004 přinesl radost všem milovníkům tradiční moravské hudby, když 29.8., pod pozd
ě letním nebem, vystoupil Hradišťan v čele s Jiřím Pavlicou.
   Další poctou pro festival bylo v roce 2005 vystoupení Dua Modus. Češka Marta Líbalová hrající na housle a dánská hráčka na akordeon Jytte von Rüden, vystoupili na zámku Jánský Vrch. Toto duo má v Dánsku speciální status. Hrálo n
ěkolikrát pro královský dvůr, premiéra, vládní ministry a ministerskou radu severní Evropy a obě dámy jsou navíc docentkami na Královské hudební akademii Aarhus v Dánsku.
   Rok 2007 ukázal, že Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse není jen úzce profilován na posluchače a interprety klasické hudby. Velice milým festivalovým zastavením bylo vystoupení skupiny Fleret v čele se srdečnou Jarmilou Šulákovou. Taktéž doprovodný program stále rostl na kvalit
ě, síle a velice kvalitním obsahu, zaostřeném především na regionální problematiku a interprety. Důkazem toho byla o výstava „Historie kartonážky Dobischek v Javorníku“ a „Historie městského a biskupského pivovaru v Javorníku.
   Jako jeden z nejdéle hrajících souborů, jehož založení je datováno 4. listopadem 1881, se na festivalu představil Polska Orkiestra Wlościa
ńska v čele s dirigentem Tadeuszem Wicherkem, kteří roku 2008 rozezvučeli Kongresový sál Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku. V tomto ročníku se také naposledy dělil program na hlavní a doprovodný, v dalších letech se celý program organicky zapojil do jediného pásma koncertů, představení, výstav a vystoupení. První výstavou, která se konala již jako oficiální a plnohodnotná součást programu, byla pocta javornickému staviteli a rodáku nazvaná „Herbert Utner - známý i neznámý“.
   Festivalové brány roku 2009 otevřela výstava „Je libo fotečku milostpaní?“, a byla v
ěnována životu a dílu javornických fotografů Maxe Fuhrmann a Herberta  Volkmera. Zahajovací koncert pod vedením Petra Chromčáka letos nabídl opravdovou lahůdku a to obnovenou světovou premiéru Dittersovy Missy solemnis. Letošní ročník ukázal, že festival  se snaží nabídnout celé spektrum uměleckých zážitků, těch tanečních nevyjímaje.   V Kulturním domě v Javorníku vystoupila Andrea Miltnerová a Romana Konrádová ve svém projektu Barokní tělo odhaleno. Toto velice svébytné a sémantické vystoupení se snaží pomocí tance vyjádřit pocity barokní každodennosti, a také v Javorníku bylo odměněno bouřlivým potleskem.
   S rokem 2010 přišly další zkušenosti a stále zvyšující se prestiž festivalu, což dokládal i velice silné obsazení tohoto ročníku, ovon
ěné esencí několika zahraničních interpretů. Festival zahajovala výstava věnovaná historii včelařství na Javornicku „Po všem h...., jen po včelách med“. Klášterní kaple v Jeseníku nabídka klavírní recitál Pavla Kašpara, jehož naprostá profesionalita a bezprostřednost okouzlila mnohé z tisíců posluchačů po celém světě, jesenické publikum nevyjímaje. Ani Karel Ditters jako historická persona neupadá v zapomnění, což dokázal svou přednáškou PhDr. Petr Koukal, Ph.D. se svou výstavou a přednáškou „Dittersdorf - jako člověk. Velice zajímavý komponovaný pořad věnovaný Leoši Janáčkovi vznikl spojením hned několika souborů. Jádro tvořila Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky, k níž se připojil Jesenický smíšený pěvecký sbor a Sboreček žen z Lipova. O další „milník“ v historii festivalu se postaral Edward Powell a Ragmakam Ensemble, kteří v prostorách románsko-gotického kostela sv. Kříže v Javorníku předvedli své inspirace klasickou indickou a arabskou hudbou. Další prestižní záležitostí bylo vystoupení Smetanova tria v Zrcadlovém sále Priessnitzových léčebných lázní. Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu již mnoho let spolupracuje také s Festivalem duchovní hudby Olomouc. Z této plodné spolupráce vzešlo již mnoho nádherných koncertů, jakým byl kupříkladu v tomto ročníku festivalu Večer duchovních skladeb v podání studentů Konzervatoře evangelické akademie Olomouc. Na půdu festivalu se i v tomto roce podařilo získat kvalitní pěvecko-taneční vystoupení, a to emocionálně nabitý projekt Edity Adlerové a Jany Drdácké, nazvaný Carmen a flamenco.  Velice neobvyklý zážitek přinesl Komponovaný koncert duchovní hudby a ruských lidových písní a romancí v podání Mužského sboru Ipatievského kláštera města Kostromy. Posledním koncertem XVIII.ročníku festivalu bylo vystoupení kytarového mistra a neobyčejně milého člověka Lubomíra Brabce a to na půdě kulturního domu v Javorníku.
   Samozřejm
ě, že i poslední 19. ročník se v ničem nenechal zahanbit. Celý festival byl zahájen vernisáží výstavy miniatur Jindřicha Ulricha „Miniaturní svět. Festivalu věnoval Jindřich Ulrich i miniaturu Karla Ditterse, která tímto vstoupila do historie festivalu jako jeho nové oficiální logo. Zahajovací koncert již tradičně patřil Moravské filharmonii Olomouc v čele s dirigentem Petrem Chromčákem. Jako speciální host se představil jeden z našich nejlepších houslistů a výrazná osobnost české hudební scény - Jaroslav Svěcený. Toto opravdu brilantní složení se postaralo o naprosto výjimečný hudební zážitek, stejně tak i o velice důstojné zahájení celého festivalu. Po roční pauze na půdu festivalu opět zavítala Andrea Miltnerová, tentokrát s projektem Beneath the skin Barokní tělo pohledem současnosti“. Jak asi nejspíše znělo kvarteto velikánů Ditters, Mozart, Haydn a Vaňhal představil na zámku Jánský Vrch Antiquarius kvartet Praha. Velice svěží bylo také vystoupení smyčcového kvarteta Gadrew  Way. Tyto čtyři půvabné mladé dámy, které prozářily Zrcadlový sál Priessnitových léčebných lázní v Jeseníku, hrají stylově neohraničený repertoár a to virtuózně, s chutí a drivem. Dalším z řady nezapomenutelných a velice silných zážitků byl „Večer duchovní hudby“ v kostele Navštívení Panny Marie v Bílé Vodě. Sakrální monumentalitu libě rozrážel nádherný soprán Moniky Brychtové, operní pěvkyně s řadou angažmá po celém světě.  Jemné nuance flétnistky Dany Mimrové a ohromující varhany v podání Aleše Bárty, světově uznávaného varhaníka, dotvořily jedinečnou atmosféru celého koncertu. Posledním vystoupením XIX. ročníku festivalu bylo vystoupení Ivy Bittové a Moravskoslezského komorního sdružení. Ani tento počin není v dramaturgii festivalu náhodou. Dramaturgickým pojítkem je snaha nabídnout posluchačům nové pohledy na klasickou hudbu, její nová přepracování, zapojení do netradičních celků či ne zcela „klasických“ situací. Uhrančivá  Iva Bittová naprosto odzbrojila velice různorodé publikum, které se v Kulturním domě v Javorníku sešlo a vytvořila jedinečnou atmosféru, která se nesla v duchu bouřlivých ovací.

   Může se zdá, že s posledním koncertem se brány festivalu zavírají a na rok ustrnou. Opak je ale pravdou. Za zdánliv
ě netknutým zámkem však probíhá čilý ruch a přípravy na festival následující.
   Nutno podotknout, že celý festival by nebylo možné realizovat bez našich stálých sponzorů, mecenášů a přátel, kteří se již mnoho let podílí na hladkém průb
ěhu celého festivalu. Je to především záštita Olomouckého kraje, stejnou měrou jsme  zavázáni i Městu Javorník, Svazu měst a obcí Jesenicka, Priessnitzovým léčebným lázním, Lesům České republiky, firmě Eurovia CS a.s., Omya CZ s.r.o., firmě Campanet a.s., Ondřejovické strojírně  a.s., a mnohým dalším. Za mediální podporu potom Českému rozhlasu Olomouc a všem, bez jejichž srdečné podpory by se žádný ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu nemohl konat v takové míře a rozsahu.
   Práv
ě i proto bych všem výše jmenovaným chtěla jménem všech členů Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu za jejich podporu a přízeň ještě jednou ze srdce poděkovat. A nám všem pak jen popřát, aby i všechny následující ročníky Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu přinesly do našich všedních životů mnoho nevšedních zážitků.

Ing. Hana Polášková - ředitelka festivalu
Bc. Irena Kaninská
Zpět nahoru