Letošní  XXVIII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu
se opět koná pod záštitou ministra kultury a hejtmana Olomouckého kraje.
NAHORU
Změna programu vyhrazena
 
Buletin si můžete
st
áhnout jako PDF soubor