Mezinárodní hudební festival
Karla Ditterse z Dittersdorfu

pořádá Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu z.s.

XXX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse ​z Dittersdorfu
proběhne ve dnech   3. 9.  - 18. 9. 2022

Záštita ministra kultury a hejtmana Olomouckého kraje

Program XXIX. ročníku festivalu

Program festivalu

Naši partneři

O  festivalu

O festivalu

O festivalu  Karla Ditterse z Dittersdorfu

Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu je festivalem, který se již od roku 1993 každoročně koná především na půdě města Javorník, zčásti města Jeseník a jejich okolí. Za tuto dobu se stal už nedílnou součástí kulturního  podzimu celého Jesenicka. Je také jedním z nejvýraznějších a nejvýznamnějších projektů realizovaných v rámci Olomouckého kraje a jeho existence tak jasně dokazuje, že čilý kulturní ruch se nevyhýbá ani jeho nejsevernějšímu regionu. Jeho každoroční realizaci zajišťuje  Sdružení  Karla Ditterse z Dittersdorfu.
   A tak se každý podzim již tradičně nese v duchu barokní kultivovanosti, se kterou je Karel Ditters bezesporu úzce pojen a jehož tvorbě je vlastně celý festival primárně věnován. Ústřední myšlenkou celého festivalu je snaha prezentovat především klasickou hudbu na špičkové profesionální  úrovni a to všem obyvatelům našeho příhraničního regionu, stejně tak jako  odbornému publiku. Dittersovo jméno však není ve jméně festivalu pouze jen jakousi „morálně-hudební regionální autoritou“, naopak, každý ročník festivalu se skladby tohoto autora objevují v repertoáru mnoha hudebních těles, což je také jednou z vytyčených podmínek festivalu. Tou další je snaha otevřít festivalové pódium mladým a začínajícím interpretům, často jsou to laureáti Pražského jara či jiných soutěží. V neposlední řadě je to také snaha zvát, jak už je koneckonců uvedeno také v názvu festivalu, na festivalové dny hudebníky ze zahraničí, nebo alespoň hudební tělesa se zastoupením  zahraničních interpretů.  Pokud nahlédneme do dlouhé historie festivalu, musím konstatovat,že všechny vytýčené cíle jsou vždy bezezbytku splněny.

Životopis Karla Ditterse

Karel Ditters von Dittersdorf
(2. listopadu 1739 Vídeň - 24. října 1799 Červená Lhota) byl rakouský barokní hudební skladatel a hudebník. Je autorem 50 oper a 200 symfonií. Polovinu života prožil ve Slezsku.

Narodil se v rodině zámožného dvorního divadelního krejčího. Základní a hudební vzdělání mu poskytl jeho otec, další pak jeho zaměstnavatel - princ Josef Friedrich von Hilderburghausen. Karl Ditters, zaměstnaný od 12 let jako páže, se naučil několik světových jazyků a stal se obdivovaným houslistou. Poté, co jeho pán odjel z Vídně, aby se staral o dědictví po otci, propustil Ditterse a ten ve 22 letech nastoupil ke dvornímu orchestru. V roce 1765 se však neshodl s intendantem orchestru, hrabětem Šporkem, o honorář, a nastupil po Michelu Haydnovi jako kapelník orchestru ve Velkém Varadíně (Oradea). Po rozpuštění orchestru se v Opavě seznámil s knížetem, vratislavským biskupem a zednářem Filipem Gotthardem Schlaffgotschem. Ditters vstoupil do jeho služeb a jeho nový mecenáš mu zařídil řadu poct, které vyvrcholily získáním šlechtického titulu v roce 1773. Postupně byl hejtmanem Jeseníku, Zlatých Hor, pobýval v Javorníku zprvu na zámku Jánský vrch, letním sídle vratislavských biskupů, než si nechal postavit vlastní dům.
 Strávil zde 29 let.
V roce 1785 byla ale na biskupství uvalena nucená správa a Ditters se s novým správcem nepohodl. Po biskupově smrti musel v nouzi Jesenicko opustit. Přijal proto pozvání hraběte Ignáce Stillfrieda na zámek Červená Lhota, kde strávil zbytek svého života (nebydlel však přímo na zámku, ale v usedlosti Nový Dvůr, která k zámku patřila), zabývaje se psaním svých pamětí (vyšly posmrtně).  Je pochován v jihočeské Deštné. Každoročně je v Javorníku v měsíci září na jeho počest pořádán Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse z Dittersdorfu.Tiskové zprávy

Česká televize o Karlu Dittersovi

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/20954215576-toulky-s-ladislavem-smoljakem

              
       Tiskové zprávy
        Ocenění v Olomouci za kulturní počin r. 2021
        Polské noviny 2019
        Polské noviny 2014
        Polské noviny 2014

 Kniha Ditters a jeho festival

Fotogalerie

Přehled programů od r. 1993

       Kontaktní údaje:                                           
                                               Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu z.s.
                                               Jablonského 180/97
                                               779 09 Olomouc
                                               IČ: 64988333
                                               tel.: 702 028 072
                                               email : festivalditters@email.cz

INFORMACE

XXX. ročník Mezinárodn​ího hudebního festivalu
 Karla Ditterse ​z Dittersdorfu
proběhne ve dnech   3. 9.  - 18. 9. 2022