Naši sponzoři
Prosím vstupte
Letošní - jubilejní XXVI. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Karla Ditterse z Dittersdorfu se koná pod záštitou ministra kultury
a hejtmana Olomouckého kraje.
....